Hav d 10.10.16 20:57:50 til 20:58:30

Stigen op til sætningen: Det var mig, der ringede efter politiet. Var det markerne du kom fra? Derinde bag skoven. Da vi en nat fulgtes ned gennem vores. Og vi vågnede. Du skrev breve til ilden, du skrev breve til dig selv.

Det gør noget. Da jeg lå der og lyttede blev jeg bange for at miste dig.