Hav d 3.04.17 14:01:06 til 14:01:55

Men mit sprog er ikke fjendtligt. Var det alligevel de store systemer, jeg frygtede? Det tøj er min krop på min krop. Sandet. Vandet og alting, der vokser så forunderligt ud af det blå.

Oplæsning for intetheden. Da vi senere i en følgende nat fulgtes ned gennem hver vores linje.

Skriv et svar